WRlogo
Weekly Rest
Jouw digitale marketing stop

Wat is marketing?

Iemand die het zakelijk nieuws in de krant leest

Marketing omvat alle activiteiten die een onderneming uitvoert om zijn marktdoelstellingen te bereiken. In essentie gaat het om alles wat een bedrijf doet om de verkoop van een product of dienst te bevorderen. Het marketingproces start normaal altijd vanuit een behoefte op de markt. Maar in de praktijk worden ook producten en diensten gemarket waar geen vraag naar is.

 

Hoe is marketing ontstaan?

Door tal van technologische ontwikkelingen werd het op een bepaald moment gemakkelijker om als aanbieder de markt te betreden. Dit leidde tot toenemende concurrentie. Producten verkochten zichzelf niet langer en bedrijven moesten proberen om zich te onderscheiden van andere aanbieders. Marketing ontstond uit deze nood.

 

Definities

Er bestaat eigenlijk geen consensus over wat marketing precies is. Er zijn een aantal invloedrijke auteurs die de term definieerden, zoals bijvoorbeeld Philip Kotler:

Marketing is een sociaal en managementproces waarin individuen en groepen verkrijgen wat zij nodig hebben en wensen, door producten en waarde te creëren en deze met anderen uit te wisselen.

Een andere definitie volgens het Lycaeus Juridisch Woordenboek:

Een verzameling van processen voor het creëren, communiceren en leveren van waarde voor klanten en voor het beheren van de klantrelatie op manieren die gunstig zijn voor de organisatie.

Marketing is gebouwd op kennis van de markt en houdt zich traditioneel bezig met drie belangrijke onderdelen, de 4 P’s: product, prijs, plaats en promotie. Het wordt al eens vergeten maar productontwikkeling en prijszetting zijn onderdelen van marketing.

 

Wat marketing niet is

Marketing is niet gelijk aan sales of reclame, dit zijn onderdelen. Deze misvatting houdt hardnekkig stand in de perceptie van veel mensen.

 

Hedendaagse marketing

Vandaag is er een algemeen besef onder marketeers dat marketing volledig verweven is met de bedrijfsvoering. Omdat bijna alle bedrijfsprocessen invloed hebben op de toegevoegde waarde voor de markt. En toegevoegde waarde voor de markt creëren is marketing.

Daarnaast is er ook een sterke opkomst van digitale technologieën die het groeiende aandeel van digitale marketing in de hand werkt.

Beide evoluties zorgen ervoor dat de traditionele betekenis niet meer alles omvattend is. Omdat de markt evolueert, zal ook de invulling van marketing zich moeten aanpassen.